Felhívjuk figyelmét, hogy a honlap használatával és/vagy személyes adatainknak megadásával kifejezi hozzájárulását ahhoz, hogy a nekünk megadott személyes adatait az ebben az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módon és okból, és a lent megnevezett jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Az alábbi adatkezelési tájékoztató a potompenz.hu áruház oldalán is megtalálható, és a https://potompenz.hu/adatvedelem linken keresztül érhető el.

1. INFORMÁCIÓ AZ ADATKEZELŐRŐL

Amikor a Potompenz.hu webáruház
szolgáltatásait használja, ránk bízza adatait:

Név: MEGASHOP
Szociális és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelyünk: H-7761 Kozármisleny, Kossuth Lajos utca 42.
Levelezési címünk: H-7761 Kozármisleny, Kossuth Lajos utca 42.
Telefonszámunk: +36 (30) 590-5941
E-mail címünk: info@potompenz.hu
Cégjegyzékszámunk: 02-09-074518
Bejegyző bíróság megnevezése: Pécsi Törvényszék Cégbíróság
Adószámunk: 14861781-2-02
Közösségi adószámunk: HU14861781
Adatkezelés nyilvántartási számunk: NAIH-99384/2016.
Pénzügyeinket kezeli: Raiffeisen Bank Zrt. Pécs III. (7621 Pécs, Irgalmasok útja 5.; 01 10 041042)
Bankszámlaszámunk: Raiffeisen Bank: 12072552-01554441-00100003

2. MIÉRT TETTÜK KÖZZÉ EZT A DOKUMENTUMOT?

Ebben a nyilatkozatban szeretnénk hangsúlyozni, mennyire fontosnak tartjuk, hogy a ránk bízott adatai biztonságban legyenek nálunk, és hogy mit teszünk ennek érdekében. Arról is szól  ez a tájékoztató, hogy milyen adatokat gyűjtünk Öntől és miért, illetve hogyan kezelheti, frissítheti és törölheti az adatait.

Jelen nyilatkozat tartalmát magunkra nézve kötelezőnek tartjuk. Ezenkívül szorosan ragaszkodunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltakhoz, amely jogszabályokra épül ezen nyilatkozat.

Ha lenne olyan kérdése, amelyre nem ad választ jelen Adatvédelmi irányelvünk, kérjük, forduljon hozzánk az első pontban található elérhetőségeink egyikén.

3. MILYEN ALAPELVEKET KÖVETÜNK?

Adatokat azért gyűjtünk, hogy jobb minőségű szolgáltatásokat nyújthassunk a felhasználóinknak, illetve kielégíthessük az igényeiket. És ennyi a célunk. Tehát az Ön adataival nem folytatunk reklám- vagy marketingtevékenységet, és nem küldünk hírlevelet.

Fontosnak tartjuk az átláthatóságot.

4. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK?

SZEMÉLYES ADATOK

Vásárlás során Ön személyes adatokat ad meg nekünk, amelyekhez automatikusan hozzárendelünk egy rendelési számot, és a vásárlás időpontját. Függetlenül attól, hogy vendégként vásárol, vagy regisztrál nálunk, a folyamat során következő személyes adatokat kérjük Öntől: név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, telefonszám (opcionális), cégnév (opcionális).

A különbség abban rejlik, hogy regisztráció esetén, ezeket az adatokat csupán egyszer kérjük Öntől, amelyet az Ön törlésre vonatkozó kéréséig tároljuk, míg ha vendégként ad le megrendelést, minden
vásárláskor szükség van az adatok újbóli megadására.

NEM SZEMÉLYHEZ KÖTÖTT INFORMÁCIÓK

Sütik

A webáruházunk úgynevezett sütiket (cookie-k) használ, hogy fokozza a felhasználói élményt. Az Ön webböngészője sütiket helyez el a saját számítógépén adatnyilvántartási célokból. A sütik személyazonosítására nem alkalmasak. Ön a webáruház használatával beleegyezik a sütik használatába. Ha szeretné azokat eltávolítani, a böngészőjében megteheti. Ennek módja
böngészőnként változik, ezért a leírást a böngésző súgójában keresse.

A webáruház egyes funkcióinak megfelelő működéséhez egyes sütik alapvető fontosságúak. Ezek például a bejelentkezéshez, űrlapok kitöltéséhez szükségesek. Ám ezek nem gyűjtenek Önről olyan adatokat, amelyeket marketing célokra, vagy a böngészési előzmények eltárolására használhatóak.

Más sütik jobb felhasználói élményt nyújtásában segítenek.

És vannak olyan sütik, amelyek elemzik a látogatók tevékenységét, például, hogy mennyi időt töltenek a honlapon, és hogyan használják azt. Mindegyiket használjuk.

5. MIÉRT KELLENEK EZEK AZ ADATOK NEKÜNK?

Két okból. Egyrészt azért, hogy jobb minőségű szolgáltatást nyújthassunk Önnek. Másrészt, hogy a megrendelését kielégíthessük. A névre és a számlázási címre azért, hogy szabályszerűen
állíthassuk ki a számlát, az e-mail címet és a telefonszámot (nem feltétel, opcionális) a kapcsolattartáshoz kérjük Öntől, a szállítási címre pedig a házhoz szállításnál van szükség.

6. KI FÉRHET HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?

A MEGASHOP KFT. dolgozói hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, ám kizárólag a jelen tájékoztatóban szabályozott módon.

7. ADATOK MEGOSZTÁSA HARMADIK FÉLLEL

Ahhoz, hogy ki tudjuk elégíteni a megrendelését elengedhetetlen, hogy megosztunk információt szerződött partnereinkkel. Alább megtalálja, kikkel és milyen adatait osztjuk meg. Időről időre áttekintjük ezen partnereink adatvédelmi szabályzatát azért, hogy azok megfeleljenek az általunk képviselt elvekkel. Ha kérdése merül fel bármelyik partnerünk adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük, tekintse át az ő honlapjukon található saját adatvédelmi szabályzatukat.

Számlázás

Billingo.hu online számlázási rendszer (https://billingo.hu)
Szolgáltató: Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.
A következő adatokhoz fér hozzá: név, számlázási, és e-mail cím, a megrendelés kiegyenlítésének módja és a rendelés összege.

Kiszállítás

Express One futárszolgálat (www.expressone.hu)
Express One Hungary Kft.
1239 Budapest, Európa út 12.
A következő adatokhoz fér hozzá: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelés azonosítója és az utánvét összege (opcionális).

Webtárhely szolgáltatás

Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (https://viacomkft.hu)
2225 Üllő, Gyár utca 8.
A következő adatokhoz fér hozzá: a honlap által tárolt adatok.

Ezért ha szeretne felvilágosítást kapni az Ön nálunk tárolt adatairól, írjon nekünk az info@potompenz.hu e-mail címre. Ugyanitt kérheti adatai törlését is.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk tájékoztatást adnunk, adatokat közölnünk, átadnunk, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátanunk. Ám ilyen esetekben is csak annyi személyes adatot adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához feltétlenül szükséges.

8. MILYEN JOGAI VANNAK ÖNNEK, ÉS HOGYAN ÉLHET VELÜK?

a. A hozzáférés joga

Ön  jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, hozzáférhet a személyes adataihoz és a jogszabályokban felsorolt információkhoz.

b. Helyesbítéshez való jog

A kérésére az indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenünk kell az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c. Törléshez való jog

Kérheti, hogy töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, amit nekünk indokolatlan késedelem meg kell tennünk, meghatározott feltételek esetén.

d. Adathordozhatósághoz való jog

Ha kifejezetten kéri, a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban meg kell küldenünk Önnek, és joga van arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül.

e. A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen még akkor is, ha az adatokat jogos érdekünk alapján kezeljük.

9. A VÁLTOZÁS JOGA

Az általunk nyújtott szolgáltatások fejlődése, a jogszabályi és a technológiai változások miatt az adatkezelési gyakorlatunk változhat. Ilyenkor ezen az oldalon nyújtunk tájékoztatást. Ezért arra kérjük,
hogy időről időre látogassa meg ezt az oldalt, hogy mindig tisztában legyen a legfrissebb irányelveinkről.

10. MEDDIG ŐRIZZÜK AZ ADATAIT?

Vannak adatok, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból meg kell őriznünk. Azonban vannak olyan adatok, melyek törlését Ön kérheti. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogyan
kezeljük a rendelkezésünkre álló adatokat, és melyekről rendelkezik Ön.

Vásárlási nyilvántartások                             8 év
Rendeléssel kapcsolatos levelezés             5 év
Regisztrált felhasználói profil                       törlésig, melyet Ön kérhet
Leadott, de nem kielégített rendelés            törlésig, melyet Ön kezdeményezhet

A törlést az info@potompenz.hu e-mail címen kérheti, mely kérésének 30 napunk van eleget tenni. Ha adatait módosítani szeretné, írjon nekünk az előbbi címre, vagy módosítsa a honlapon keresztül elérhető adminisztrációs felületen.

11. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

A közösségi oldalakon megosztott adatait az adott oldal kezeli. Amennyiben ezen oldalak adatkezelési irányelveire kíváncsi, kérjük, látogassa meg az adott honlap saját adatkezelési tájékoztatóját.

12. HA VALAMIT KIFOGÁSOL – JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármikor megkereshet bennünket az info@potompenz.hu e-mail címen, ha szeretne tájékoztatást kérni az Önről tárolt adatainkról.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. | Postacím: H-1530 Budapest, Pf.: 5. | Telefon: +36 -1-391-1400 I Fax: +36-1-391-1410 | E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lehet élni.

Frissítve: 2020.05.20.